”Bo Bergström beskriver visuell kommunikation

så pedagogiskt, insiktsfullt och inspirerande som

få i Sverige kan ...”

Anders Tempelman, manusförfattare och copywriter

INTERVJU I SVT

PÅ MODERSKEPPET

Att fotografisk teknik och bildkommunikation bör gå hand i hand är väl en självklarhet. Men så är det inte alltid. Klicka på boken ovan och läs mer om nya och unika Tala om bilder!


Där kan du också ta del av filmade samtal kring tio fotografier mellan Stefan Ohlsson och mig. Dessa sänds på fotosidan.se/tv.

De tre viktigaste kommunikationsområderna behandlas i denna bok, som riktar sig mot elever på gymnasier och studerande vid  vuxenutbildningar. Teori och praktik vävs ihop och boken är dessutom fylld av en mängd uppgifter att lösa. Klicka på boken och läs mer.

Magazine DeForma (Valencia, Spain) is a new art-, design- and communication magazine published in Spanish, Portuguese on paper and digital (also in English). The edition is very large and the first issue includes this article.

TV-INTERVJU I CANAL 7

ARTICLE!

Ännu en upplaga av storsäljande fackboken Effektiv visuell kommunikation är nu ute, den elfte, 47 000 ex. Den är uppdaterad till form och innehåll utifrån ett medielandskap som är i snabb och ständig förändring. Att en president i ett stort och dominerande land kommunicera med sin omvärld nattetid med hjälp av ett socialt medium, Twitter, var tidigare svårt att tänka sig, men inte nu.


Nyhetsförmedlarna och informatörerna tvingas också att finna nya vägar för att nå ut men tyvärr inte alltid med sanningen på sin sida. Fabricerade nyheter, fake news, skapar svårigheter att tolka för osäkra läsare och tittare. Reklammakarna tvingas klä de kommersiella budskapen i nya kostymeringar (ofta redaktionella, som i content marketing) för att locka till sig reklamtrötta konsumenter.


Tilltron till nyhetsförmedling och reklam minskar. Finns lösning? Ja, om dagens kommunikatörer skapar en medial mötesplats mellan sändare och mottagare som bygger på ansvar och kritisk hållning i båda riktningar. Nyheterna bör vara sanningsenliga och relevanta men även lockande. Reklambudskapen bör vara rimliga och sansade men även inbjudande.


Denna mötesplats försöker Effektiv visuell kommunikation vara en del av. Här finns mycket att lära. För den sändande reportern och bildredaktören, för den mottagande läsaren och tittaren. Och det gäller att ständigt tydliggöra Vem som säger Vad till Vem. Och det gäller också att skapa dialog och interaktion.


Sedan bör påpekas att dagens kommunikatörer fortfarande utnyttjar de så kallade gammelmedierna på papper. Nya medier slår faktiskt sällan helt ut de gamla.


Effektiv visuell kommunikation i sin elfte upplaga, liksom de tidigare, fogar med hjälp av ett helikopterseende samman de olika disciplinerna i kommunikation. Hit hör strategi, budskap, typografi, bild, film, form, färg, samspel text bild. Men huvudperspektivet är det visuella som så starkt formar våra liv. Fotografier vill övertyga oss om en bilmodells säkerhet, en film visar oss vad som just tilldrar i ett land som hotas av förödande orkaner och kanske framträder en visuell symbolik i en knuten näve som höjs mot en grupp nazister.


Effektiv visuell kommunikation riktar sig till elever och studenter på universitet, högskolor, journalist-, reklam-, foto- och designutbildningar. Till läsarna hör även professionella kommunikatörer inom marknadsföring och nyhetsförmedling. Och, inte att förglömma, allmänhetens läsare som vill lära sig mer om det där spännande ord/bild-mötesplatsen som ständigt utvecklas."Finns inte dess like i Sverige."

Staffan Löwstedt, bildredaktör, Svenska Dagbladet.


"Fantastisk bok av uppskattad föreläsare."

Tamara Landia, universitetsadjunkt, Institutionen för strategisk kommunikation,"Ett essentiellt uppslagsverk för det universella visuella språket."

Philip John E. Ahlqwist, Chief Innovation Officer, Volontaire.


"Aktuella uppdateringar klargör den visuella kulturens förändringar över tid."

Tommie Nyström, universitetsadjunkt i grafisk kommunikation, Linköpings universitet


"Ett måste för alla som jobbar med ord eller bild eller både ock."

Ylva Björnström, copywriter och föreläsare.

Denna bok varnar för den försåtliga tillfredställesen som infinner sig när kommunikatören tycker sig ha tillgång till både ett starkt text- och ett lockande bildmaterial. Det är nämligen då det riktiga kommunikationsarbetet bör starta: Att skapa ett effektivt samspel mellan orden och bilderna som utgör grunden till starka budskap i nyhetsförmedling, reklam och information. Klicka på boken och läs mer om detta avgörande arbete.

Elfte upplagan. Det säger något om att författaren Bo Bergström har funnit en framgångsformel. Boken fyller en viktig funktion inom området visuell kommunikation och vänder sig till utbildningar på olika nivåer, till redan yrkesverksamma, men kan även läsas med stor behållning av allmänt form- och designintresserade läsare. I den nya upplagan är en del av bildmaterialet uppdaterat och författaren väljer även att diskutera filterbubblor och falska nyheter. Innehållet, som är rikt illustrerat med exempel, är upplagt med en teoretisk inledning följt av praktiska avsnitt. Bo Bergström resonerar och problematiserar den dramatiska berättelsen, arbete med visuell kommunikation, budskap, typografi, bilder, form, papper, färg och så vidare. Boken är heltäckande, mycket inspirerande och har blivit något av en så kallad klassiker eller ett standardverk inom området visuell kommunikation. Det är förståeligt.


Marie Leijon, BTJ, 23/17SENASTE RECENSION!

Recension

nedan

The Classic, ett stort utvecklingssteg för Effektiv visuell kommunikation. Klicka på boken så får du mer information.
THE CLASSIC! E-BOOK!

The Classic, a major development step for “Effektiv visuell kommunikation”. Click on the book to get more information.

Beställ här!

SNART!

Läs!

Foto Knut Koivisto

En bok om reklam och för att nå ut med budskap. För att producenten ska nå konsumenten och förhoppningsvis få avsättning för sina produkter.

I boken betonas strategi och den kreativa processen i vilken text, bild, form och färg ugör de viktigast momenten. Klicka på boken och läs mer om en blivande klassiker.

NU SOM

E-BOK!

FLER BÖCKER!

NU SOM

E-BOK!

Beställ!

PÅ SÖDERTÖRN

ELFTE UPPLAGAN!

Lunds universitet.