En trestegsraket innehåller tre separata bränsleenheter som fälls av vartefter bränslet tar slut på väg ut i rymden. För mig som författare blir farkosten en metafor för hur man kan disponera text och bild i en fackbok.


Men låt oss börja på jorden. Tidigt såg jag mig själv som en bildmänniska. I skolan blev ämnet teckning en skön fristad från allehanda ointressanta ämnen. Och detta förhållningssätt bet sig fast under lång tid och gagnade inte direkt studierna som helhet. Däremot upplevde jag det som en självklarhet att efter gymnasiet välja konstvetenskap som dominerande del i en fil kand-examen. Jag adderade litteraturvetenskap samt pedagogik.


Efter examen vid Stockholms universitet sökte jag till Grafiska Institutet där jag, i egenskap av akademikerelev, läste två läsår på två terminer och examinerades 1971. GI:s utbildning syftade till olika yrkesroller inom förlags- och informationsbranschen.


Med två examensintyg på fickan sökte jag arbete bland bokförlagen. Jag blev väl mottagen av förläggarna och de imponerades av min utbildning. Någon anställning blev det dock inte.


Men en starkt växande verksamhet ropade efter kompetenta medarbetare. Och plötsligt kunde jag välja och vraka mellan tre erbjudanden. Lika plötsligt kunde jag skriva Art director på visitkortet och bildmänniskan hade hittat hem i en icke förväntad bransch, reklam. Spännande.


För att nu försöka skynda på detta narrativ avslöjas att jag under året 1991 fann att jag hade gett vad jag hade att ge i strategi, idéarbete, skisser, kundmöten, bild, form, film och färg på en reklambyrå. Jag hade börjat att undervisa, bland annat på min gamla skola Grafiska institutet och fann mig väl tillrätta. Rektorn på Berghs School of Communication ringde och det dröjde inte länge innan universiteten knackade på. Bildmänniskan utbildade i bild.


Och snart kom erbjudande om att skriva böcker. Det började för mig som det säkert har gjort för de flesta fackboksförfattare. En kursadministratör som engagerat mig frågar om jag skrivit något om det jag föreläser i. Mitt svar blir jakande och jag samlar ihop några anteckningar till ett A4-ark. En prefekt på ett universitet ställer samma fråga och jag svarar att jag har skrivit ett litet kompendium. Och med tiden är jag redo för att skriva böcker.


Först hörde Liber i Malmö av sig och ville ha med mig i en produktionsgrupp vars uppgift var att fylla det nystartade Medieprogrammet på gymnasiet med läromedel. Carlsson bokförlag i Stockholm blev anhalt nummer två och nu handlade det om fackböcker och först ut var Effektiv visuell kommunikation. Men inte nog med det, London calling. Nåja, det var vi, min hustru Lena och jag som med hjälp av en graphic designer på Financial Times, John Bradley, lyckades få till ett kontrakt för en engelsk utgåva av EVK. Förlaget var det ytterst ansedda Laurence King Publishing i London. Stenen var i rullning på engelska, men snart också på spanska, portugisiska, polska, ungerska, tjeckiska, lettiska, albanska och kinesiska. Bildmänniskan blev en ord- och bildmänniska.


Hur gick det då med trestegsraketen? Tack bra! En förlagsredaktör på Liber, Ulf Sonander, ägnade en hel helg åt mig och mitt skrivande. Förlaget och redaktören fann mitt manus till den första boken (riktad till eleverna på Medieprogrammet) rikt och intressant men språket måste tuktas och strukturen förbättras. Dessutom krävdes en bättre pedagogisk teknik. Och här kommer raketen i tre delar in. Rådet och uppmaningen från förlagsredaktören lydde så här:


Teori

Presentera en teori, exempelvis att en bildbetraktare lättare tar till sig ett fotografi om något dominerar i det.


Tillämpning

Välj ett fotografi med ett dominant element. Påvisa, beskriv och analysera den ökade kommunikativa effekten.


Exempel

Återge bildexempel som visar hur tillämpningen kan ske och hur ett fotografi kan matcha teorin.


Teori, tillämpning, exempel. Svårare än så är det inte.Här följer en förteckning över mina böcker. Klicka på länkarna eller gå till kapitlet Böckerna för en djupare presentation.


Bildens kraft, makt och ansvar

I takt med vårsolen 2020 läggs vår senaste bok fram på bokhandelsdiskarna och i nätbokhandlarnas presentationsidor. Boken upplever vi som aktuell och lockande och tror att läsarna tycker likadant.


Effektiv visuell kommunikation.

En övergripande fackbok om att kommunicera visuellt med hjälp av texter, bilder, filmer, former och färger i nyhetsförmedling och reklam.


The Classic Essentials of Visual Communication.

Effektiv visuell kommunikation översattes till engelska av ett Londonförlag, Essentials of Visual Communication. Nu har rättigheterna gått över till oss och vi ger ut den som en e-bok, The Classic.  


Reklam, strategiskt och kreativt.

En fackbok speciellt inriktad på att kommunicera reklambudskap visuellt och verbalt.


Samspel text bild.

Om hur man får till stånd ett lockande och effektivt samspel mellan text och bild i medierna omkring oss.


Tala om bilder.

Lärorika och spännande samtal om fotografiers tekniska och kommunikativa styrkor.


Grafisk kommunikation.

Min debutbok, still going strong! Ett läromedel för gymnasister och studerande på folkhögskolor och vuxenutbildningar.


Journalistik, reklam och information.

Ett läromedel för gymnasier och vuxenutbildningar med teoretiskt och praktiskt innehåll.


Bild & Budskap.

Ett triangeldrama mellan bildbeställare, fotograf/filmare och betraktare. Dramat utspelas i nyheternas och de kommersiella budskapens värld.


Titta!

En populärfackbok om de visuella budskapen och om frågor som folk i allmänhet vill ha svar på men inte vågar ställa.


Jag får ofta höra att mina böcker är personligt skrivna och fyllda av entusiasmerande engagemang. Det gläder mig mycket.


Vill du diskutera böcker? Ring eller mejla mig


Med hälsningar


Bo Bergström
PS

Bildmänniskan i mig driver mig till att ställa ut mina alster på gallerier eller i andra lokaler som står till buds.


Tidigare innehöll, som brukligt, mina målningar främst former och färger i mer eller mindre abstrakta utföranden. Det var som om jag förbjudit mig själv att väva in ord och meningar i dem. Detta samspel mellan text och bild tycktes höra till min yrkesroll som art director och inte till en fri konstnär.


Men under senare år har jag ”förlöst” mig själv genom att ”tillåta” både det verbala och det visuella i mina verk. Vilken skön känsla! Kanske beror detta på att jag i allt högre grad använder mig av fotobaserat material och att jag i denna förändring upplever förekomsten av de två språken som relevant. Nedan återges några verk från en utställning i november 2016 i Stockholm. Och de kräver väl inte någon djupare presentation. Inte heller kan väl någon tveka om att bildmänniskan fick hjälp från ett visst (och kärt) håll.